Акція «Збільшуй вигоду з Енжіо 2019» • Adler - дороги підкоряються сильним

10007, м. Житомир, вул Авіаторів, 9

Графік роботи:

Пн-Пт: 9:00 - 18:00

 

UA RU

Акція «Збільшуй вигоду з Енжіо 2019»

Попередня новина
?Наступна новина


 

 
УМОВИ АКЦІЇ

Беручи участь в Акції і виконуючи її умови Учасник має право отримати Винагороду у вигляді ваучера на вибір («Епіцентр», bodo, Gift Mall, «Ельдорадо», «Туристичний лідер») згідно з придбаним об’ємом Продукції.

Для участі в Акції її Учасник упродовж строку дії Акції повинен придбати в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора Продукцію в об’ємі, вказаному в таблиці нижче. Номінал Винагороди розраховується згідно з даними, зазначеними в таблиці.

 

У разі якщо Продукцію було придбано у субдистриб’ютора, Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Продукцію було придбано субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора Організатора.

 
СТРОК ДІЇ АКЦІЇ

Акція розпочинається 1 січня 2019 року і діє до 1 липня 2019 року.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

«Акція» (далі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Збільшуй вигоду з Енжіо 2019», що реалізується в рамках та відповідно до умов Програми даної Акції, передбачає придбання Учасниками Акції акційної продукції та вручення Учасникам Винагород.

Учасник Акції (далі — Учасник) — юридична особа (сільгоспвиробник).

Акційна Продукція (далі — Продукція) — продукція під ТМ «Енжіо» за такими характеристиками: Інсектицид під ТМ «Енжіо» у пластиковій каністрі об’ємом 5 л виробництва «Сингента Кроп Протекшн АГ» (Базель, Швейцарія) на заводах «Сингента Продакшн Франс САС» (Аг-Вів, Франція) або «Сингента Кемікалз Бі.Ві» (Сенеффе, Бельгія).

Організатор Акції (далі — Організатор) — Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4.

Винагорода — ваучери на вибір Учасника Акції («Епіцентр», bodo, Gift Mall, «Ельдорадо», «Туристичний лідер»), які він може отримати.

Підтверджувальний документ — видаткова накладна на товар.


ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОДИ

Для отримання Винагороди Учасник упродовж строку дії Акції повинен надати менеджеру з продажів Організатора копію (копії) підтверджувального документа (видаткової накладної на Продукцію) із зазначенням об’єму придбаної Продукції.

Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований об’єм придбаної Продукції, дату придбання, розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства та код ЄДРПОУ Учасника Акції) і печатку та підпис уповноваженого представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора, а також підпис уповноваженого представника Учасника.

Документи, що направляються Учасником Організатору, в тому числі, але не обмежуючись, видаткові накладні, акти, додаткові документи, не повинні містити комерційних даних (в тому числі, але не обмежуючись, кількості, вартості, умов продажу продукції) конкурентів Організатора. Беручи участь в Акції, Організатор не несе ніякої відповідальності, якщо таку інформацію буде зазначено у документах, незважаючи на обмеження, встановлені у даному абзаці. В будь-якому разі метою даної Акції жодним чином не є отримання комерційної інформації конкурентів. Така інформація одержана не з волі Організатора і може бути ним отримана лише як наслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому абзаці, через різні обставини, в тому числі технічні.

У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Всі Винагороди обміну та поверненню не підлягають. Організатор не несе жодної відповідальності щодо подальшого використання Винагороди Учасниками після її одержання, за неможливість Учасниками скористатись наданими Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.

Отримати Винагороду можна лише за умови надання представнику Організатора копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам.

Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. з урахуванням ПДВ.

Отримуючи Винагороду, Учасник підписує з Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів).
Кількість Винагород і Продукції обмежена.

* Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також деяких населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України»). Дане тимчасове вимушене обмеження діє винятково з міркувань безпеки жителів цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, розташованими на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не поширюється на громадян України, які проживають на таких територіях, за умови якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги й умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород у таких населених пунктах або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, які розташовано на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці, погоджених з Організатором.


ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Беручи участь у цій Акції, учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть бути використані ТОВ «Сингента» з метою покращення співпраці, в тому числі в рекламних цілях.

 
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Організатор залишає за собою право змінити, призупинити або відмінити Акцію у будь-який час без попередження учасників. Організатор залишає за собою право змінити або замінити Винагороду по Акції без попереднього погодження з учасниками.

Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми, які можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті www.syngenta.ua. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами доповненнями до положень Програми.

У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень Програми даної Акції, і/або питань, не  врегульованих Програмою, остаточне рішення ухвалюється Організатором Акції. При цьому рішення останнього є остаточним і не підлягає оскарженню.

Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюються виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних і надати відповідні підтверджуючі документи.

Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.

У разі направлення претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто й за власний рахунок.

Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якогохарактеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.